tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > xã hội > Chính phủ muốn thiết lập Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa

Chính phủ muốn thiết lập Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa

thời gian:2024-06-12 13:11:09 Nhấp chuột:118 hạng hai

Chiều 18/6, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Di sản văn hó a sửa đổi. tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhắm bảo vệ sản phẩm văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền.

Quỹ phục vụ bảo t ồn và phát huy giá trị di tích do nhà nước quản lý ; mua b {2 n ước, nước ngoài và các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước . không vì mục tiêu lợi nhuận; thực hiện công việc lập dự toán, chấp hành dự toán, toán kế toán, quyết toán tài chính và thực hiện kiểm toán theo quy định, bảo đảm công khai tài chính và minh bạch kết quả hoạt động rộng.

Việc này nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và những vùng khó khăn.

Tầng hai ngôi nhà bị cháy ở Thái Nguyên. Ảnh: Đài PT - TH Thái Nguyên

Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu chức năng thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng với khu vực bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng h. sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa , khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ, song quy định chưa rõ nên khó thực hiện.

Thơ Săn CáWG

Di sản văn hóa Việt Nam Rất phong phú, trong đó nhiều sản phẩm văn hóa phi vật thể có giá trị biểu hiện có nguy cơ mai một, thất bại trong việc truyền tải nhiều vật, cổ vật quý còn lưu lạc ở nước ngoài.

Thơ Săn CáWG

Trong khi trong đó, kinh phí Nhà nước còn hạn chế, rất cần có nguồn huy động từ trước để đáp ứng yêu cầu cấp bách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mà chưa được bố trí. bảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn giá trị di sản và phát triển kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách , Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ nhanh chóng, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tài chính trong một số luật.

Quốc hội đã bãi bỏ một số quỹ như: Quỹ hỗ trợ , điều trị, chống tác hại rượu bia. Đề xuất Cơ quan chủ trình biên tập tiếp tục nghiên cứu, làm rõ sự cần thiết, cơ sở thành lập và đánh giá kỹ năng động, tính khả thi của công việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa.

Bên cạnh nội dung về bên trong, dự thảo Luật Di sản văn hóa chỉnh sửa quy định di vật (hiện tại có giá trị được lưu truyền), cổ vật (di vật có từ 100 tuổi trở lên) thuộc sở hữu chung, sở hữu hữu riê ng chỉ được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế và kinh doanh trong nước. Du lịch cũng đề xuất việc chuyển nhượng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự và các luật khác liên quan. khuyến khích cá nhân, tổ chức, bảo tàng ngoài công thức đưa di vật, cổ vật có

Sơn Hà

  Trở lại thời gianTrở lại thời gian Chia sẻ Sao chép liên kết thành công & lần; -->
liên hệ chúng tôi
Trang web chính thức:{www.smt30.org/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.smt30.org
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群 © 2013-2024 tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền